Sådan får du 10 i tysk på kun 8 uger – JA også selvom du får 02 lige nu!

Sådan får du 10 i tysk på kun 8 uger – JA også selvom du får 02 lige nu!

Vil DU også gerne have 10 i tysk?

istedet for 02

eller måske 4?

 

Så gør som Victoria, min Skype-elev, der har rykket fra at få 02 i tysk i starten af 9. klasse til nu at få 10 i begge sine tyskprøver – i lytteforståelse og grammatik!

Du kan læse Victorias historie her i mit Facebook opslag

25 % rabat lige NU på Skypelektioner og ret min opgave klippekort

Vidste du at du også lige nu kan få 25 % rabat på mine Skype-klippekort eller Email-klippekort?

Dvs. du kan købe 4 lektioner på Skype for 1.500 kr. istedet for 2.000 kr. som det normalt koster

Dvs. du kan købe 8 lektioner på Skype for 2.700 kr. istedet for 3.600 kr. som det normalt koster

osv.

Se de øvrige priser på klippekortet nedenfor og træk 25 % fra…

 

Skal DU også have 10 i tysk?

Hvis du går og tænker – jeg skal dæleme da også have 10 – ligesom Victoria

så slå til

Senest på fredag den 24. november kl. 23.59

Den 25. november slukker jeg nemlig for rabatknappen og så gælder mine normale priser, som du kan se HER

Skype klippekort tante tysk 8 gange, 4 gange

Såd! an får du 10 i tysk på kun 8 uger – ja også selvom du får 02 lige nu…

ret min stil tysk, engelsk, dansk

Tante – kan du læse min præsentation op? JA!

Jeg indtaler ofte præsentationer for mine Skype-elever. Du kan opleve en demo her i videoen lige under dette opslag og høre mere om, hvad jeg ellers gør 🙂

[youtube id=”XJKgaQRxCV8″ align=”left” mode=”normal” autoplay=”yes” grow=”yes”]

Tante – kan du rette min præsentation?

Eller læse den højt for mig, så jeg kan høre den flere gange, inden jeg skal til eksamen?

JA da – og – afhængigt af, hvad du ellers har brug for, aftaler vi en pris.

Læs mere om mine pakker og priser her

 

Rigtig meget held og lykke derude til eksamen!! <3

Sådan får du styr på tysk! Mød din tante!

Er du også ved at dø over tysk?

Synes du, det hele er een stor tåge? selvom du virkelig har prøvet at bakse med grammatikken!!

Får du at vide af din lærer, at du har en god sprogforståelse, men mangler ordforråd eller skal give den en skalle i skriftlige opgaver og mundtlig tysk?

Så er du ikke alene!

Mød din tante og hør, hvordan du kan få hjælp!

https://www.youtube.com/watch?v=0YpRxWF6qeM

Censor og lærer var strenge med karakteren!

Du bestod/du fik 4!

Kender du det? Du har gjort dig rigtig meget umage med din forberedelse og lavet en god præsentation, som du ovenikøbt har øvet flere gange og synes, du havde godt styr på. Du har også øvet dig i at TALE tysk med en god ven eller en tante som mig. Du får positiv feedback fra din ven eller din tante om, at du klarer det fint og går til eksamen ved godt mod……

Du tænker, jeg kan ihvertfald bestå eller få mellem 4 og 7!

Efter votering af din indsats (og her taler jeg ikke om, at du blev væltet af uventet panik)

får du denne besked af lærer og censor:

“Du bestod!

eller

Det blev et 4-tal!

Men for at få en højere karakter skulle du have været bedre til at  føre en dialog på tysk!”

Samtidig kan du notere, at den højeste karakter, der er blevet givet til hele eksamen i mundtlig tysk den dag er 7!

Dvs. at selv de allerdygtigste af dine kammerater har fået en langt lavere karakter, end både de selv og du havde forventet!

Hvad sker der?

….. tænker både du og dine kammerater!

Det skal jeg – som din tante, der hjælper mange panikramte tyskelever op til eksamen – fortælle dig!

Paradokset ved mundtlig tysk eksamen

Uanset om du går i 9. klasse eller gymnasiet, så foregår det meste af den daglige undervisning på det teoretiske plan (yes – også selv om der står i undervisningsministeriets retningslinier, – også kaldet “Fælles Mål” – at du skal træne i at TALE tysk i timerne og kunne mestre det talte sprog i praksis).

Her er et uddrag fra Slutmål i “Fælles Mål for 9. klasse”:

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
  • udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner
  • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
  • anvende relevante lytte- og læsestrategier
  • anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse
  • anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes.”

Læs mere her:

sprog og sprogbrug i tysk – slutmål for 9. klasse

Din tysklærer forsøger virkelig!

Jeg vil skynde mig at tilføje, at jeg VED, der OGSÅ findes rigtigt mange tysklærer (typisk dem, der uddannet fra starten af nullerne og opefter), der både SELV TALER TYSk i timerne og virkelig gør en indsats for, at deres elever TALER tysk i timerne (måske specielt i folkeskolen).

MEN sammenlignet med de krav, der stilles til den mundtlige eksamen, er det alligevel SLET IKKE tysktimer/tid nok i forhold til at øve – og fremfor alt komme til at mestre – TYSK TALESPROG I PRAKSIS. Og det er ikke nødvendigvis lærernes skyld, at danske tyskelever har 3 timers tysk om ugen! Det handler om uddannelsespolitik!

At mestre talt tysk kræver nemlig – ligesom at tale engelsk, mestre dit modersmål, køre bil eller cykel – øvelse, øvelse og atter øvelse! Det er den eneste måde, vi mennesker kan efterligne softwareprogrammer til computeren eller mobilen på. Dvs. hvis vi vil downloade et program, der virker, så skal vi GENTAGE og GENTAGE rigtigt mange gange, før softwaren kører som smurt i olie!

Gymnasieparadokset

Hensigtserklæringen

Vejledningen for fx “tysk fortsættersprog B”, paragraf 2.1.1.3 på STX lyder sådan her:

“Man kan i forhold til den mundtlige talefærdighed overordnet skelne mellem to typer af færdigheder: ‘

den monologiske (referat, redegørelse, mv.),

og

den dialogiske (samtale med en eller flere samtalepartnere).

Den dialogiske talefærdighed kræver i langt højere grad end den monologiske, at eleverne er i stand til at lytte til og forstå samtalepartnerens fremstilling, samt at de kan reagere spontant og adækvat på denne fremstilling, tage del i diskussioner og argumentere for deres synspunkter. Disse færdigheder er helt centrale såvel i kommunikation med tysktalende som ved den mundtlige eksamen, og det er vigtigt, at eleverne gennem hele forløbet arbejder med de to genrer af talefærdighed.”

Dvs. det slås tydeligt fast, at den dialogiske færdighed er central – både i undervisningen og til mundtlig eksamen!

Læs mere her:

dialogiske færdigheder i undervisningen

 

De faktiske realiteter

Desværre melder de historier, jeg OFTEST høre fra mine tante-elever om en helt anden virkelighed! (Dette skal dog læses med forbehold for positive undtagelser, jeg af gode grunde ikke kender til, da jeg hovedsageligt træner panikramte tyskelever),

Denne virkelighed er, at tysk-undervisningen i gymnasiet DET ALLERMESTE af tiden foregår på det teoretiske – læs grammatiske – plan.

Dvs. din lærer taler måske ikke engang SELV tysk, der leveres lærerstyret gennemgang af stoffet, der lægges for det meste vægt på, at du som elev behersker grammatikken, afleverer skriftlige opgaver, træner verber, kongruens og ordstilling – PÅ PAPIRET/COMPUTEREN – MEN det følges ikke op med træning af tysk talesprog i praksis!!!

og

Så skal du pludselig kunne føre en dialog på tysk til eksamen i mundtlig tysk!!!

QUE …. pasa ….. ?????

Ja, que ?????? 🙂

 

Den blinde vinkel i tysk

Set igennem mine tantebriller er det som om, de fleste tysklærer i folkeskolen og gymnasiet TROR de leverer varen, når de hovedsageligt leverer en smule taletræning og rigtig meget grammatikundervisning i tysk.

det er er der jo ikke noget at sige til…..for den metode virker på ca. 1/4 af eleverne. Det er 25 % – Nemlig de ca. 4-5 elever ud af ca. 25-30, der er så sprogmindede, at de lynhurtigt forstår principperne og strukturerne i tysk og derfor ved egen hjælp kan overføre det på deres tale og dialogfærdigheder.

Når DET er sagt, er  det som om man fra både lærer og lovgivningsside ENTEN mere eller mindre frivilligt stiller sig tilfreds med denne ret så lille dækningsprocent ELLER lider af en hidtil uerkendt hjemmeblindhed ifht. hvad det reelt kræver at kunne TALE tysk i praksis – for ca. 3/4 del af elevernes vedkommende, altså 75 %.

Og læg mærke til, jeg siger I PRAKSIS og ikke i teorien 🙂 For det er fint, at du lærer at beherske grammatikken ved at arbejde med den via skriftlige opgaver. Her har du nemlig tid til at TÆNKE DIG OM, inden du laver sætninger,tid til at slå navneordenes køn op og få det i den rigtige kasus, tjekke verbernes bøjning og sikre dig, at du får sat verbet tilsidst i bisætningerne/ledsætningerne.

Det lægger med andre ord en god bund og er med til at bygge det fundament, den struktur, du skal trække på, når du TALER tysk. Det fundament, som er HELE baggrunden for at automatisere sproglige udtryk og vendinger så meget, at du også kan bruge dem i PRAKSIS, når du TALER tysk!

MEN

Hvis du så aldrig rigtigt TALER tysk i timerne i skolen eller HØRER DIN LÆRER TALE TYSK (enten fordi din lærer taler PÅ DANSK det meste af tiden for at gennemgå stoffet – eller fordi I er så mange elever i klassen, at du MAX når at sige EEN sætning på tysk per time), hvordan skal du så kunne automatisere dine færdigheder ved at bruge din viden i praksis.

Så bliver det, du kan på papiret til ren teori, der ALDRIG reelt omsættes i praksis.

Det svarer i princippet til, at du har læst masser af bøger om, hvordan du kører bil, men aldrig sætter dig bag rattet og rent faktisk træder på pedalerne, skifter gear og holder øje med trafikken samtidig!!

Prøv at forestille dig det – du har lært al teorien om trafikregler, vigepligt m.v. men så stopper det der.

og pludselig en dag, skal du KØRE en bil!!

Tror du, du måske ville gå bare lidt i panik i det øjeblik????

Jeg er helt sikker på det!!!

 

Eksamen – hop bare ud fra ti-meter vippen!

At du skal kunne tale tysk til eksamen på de vilkår, der hersker i folkeskolen og gymnasiet idag, svarer (for ca. 3/4 af elevernes vedkommende) til at blive kastet ud fra ti-metervippen og desperat prøve at undgå en maveplasker….

Og her taler jeg ikke om de af dine kammerater, der ALDRIG har åbnet en grammatikbog eller konsekvent har lukket både øjne og ører i tysktimerne til fordel for surfing på facebook eller produktion af papirsflyverere!

Her taler jeg om dig, som virkelig prøver at fatte tysk, laver dit hjemmearbejde, beder om hjælp fra familie og venner, men alligevel aldrig rigtigt bliver gode venner med tysk eller kommer så langt, at du føler dig tryg ved at TALE tysk!

 

Eksamen i mundtlig tysk i en ideel verden

Jeg mener, man helt klart fra både ministeriets side og i lærerkredse med fordel kan begynde at kigge på tyskundervisningen på samme måde som man anskuer kravene til at tage kørekort…

Dvs. der skal langt flere timer til i tysk, der afsættes til tysk talesprog i praksis! Og de skal enten tages af de timer, du allerede får eller der skal bevilges flere tysktimer i både folkeskolen og gymnasiet…..

 

Kunsten at trække på dine automatiseringer

at TALE tysk kræver langt langt mere af dig end skriftlige øvelser. Det kræver nemlig, at du har dine automatiseringer så meget på plads – at du kan IMPROVISERE over et tema og indgå i en dialog helt naturligt….

For at komme derhen, er du nødt til OGSÅ at have tysktimer, hvor det er “ud i trafikken og kør” praksis – skift gear, mens du holder øje med fodgængere og cyklister, barnevogne og skate boards….svarende til….. din lærer og/eller dine kammerater stiller spørgsmål, du skal svare på SPONTANT uden at slå op i ordbøger, grammatiklister og lign. mens de LYTTER aktivt! Øvelser, hvor du både træner din lytteforståelse OG trækker på alt den sprogproduktion, du har øvet via dine skriftlige opgaver. OG selvfølgelig får du også feedback på, om det, du siger, giver mening eller ej….. om der er noget du skal rette op på, om du har dårlige vaner, bruger engelske eller danske ord istedet for tysk m.v.

Det er SÅDAN, det fungerer at tale et fremmedsprog i praksis. Øve, øve, øve indtil du SELV kan høre, hov, DER lavede jeg en svipser (fx det hedder eine Lehrerin istf. ein lehrerin) – OG korrigerer dig selv, MENS DU TALER….. SÅ er du der!!! Så begynder du at kunne køre bilen……..

 

Perspektiv på din skuffelse

Så – hvis du har oplevet en lidt for streng lærer eller censor til eksamen – så husk at sætte deres “dom” over dine tyskkundskaber i perspektiv ved at skrive dig bag øret, at den træning, du får i tysktimerne ikke helt står mål med de krav, der stilles til eksamen…..

Det er altså med andre ord ikke nødvendigvis dig, der HAR gjort en seriøs indsats, der er noget i vejen med!!

Der er noget galt i dybbøl mølle….. 🙂 der mangler kongruens mellem den daglige undervisning og eksamenskravene……og hverken din lærer eller censor har nogensinde tænkt over dette paradoks.

De er optaget af de faglige krav og helt opslugt af den del af deres arbejde…….de er sandsynligvis helt overbeviste om, at jo strengere krav, de stiller, jo mere leverer du varen…….

 

KH din tante

 

God til selvstudium – køb din tantes e-bog!

PS: Er du god til selvstudium, kan du købe din tantes bog her i webshoppen:”Bliv sikker i mundtlig tysk i 9 enkle trin”

Køb din tantes e-bog her

Ellers er du selvfølgelig velkommen til at købe en af mine træningspakker:

book din tante her

 

Styr på eksamens-nervøsitet med EFT

PPS: Kæmper du med nervøsitet, kan du bruge denne enkle de-stress metode til at få nerverne i ro:

Teknikken kaldes EFT (emotional freedom technique) eller tapping.

Jessica er super sød og dygtig til at gennemgå punkterne på letforståeligt (amerikansk) engelsk

Du kan bruge tapping til både eksamensstress og generelt stress og uro.

Når du har set videoen kan du erstatte med sætninger, der passer til din situation.

Istedet for at sige: …. “I love and accept myself” kan du fx sige: “selvom…. skal det nok gå godt”….

Skal du op i mundtlig tysk? Er det “nitten” eller værre?

Få styr på det i 9 enkle trin!

Skal du op i mundtlig tysk?

og tænker du – det er “nitten” eller det, der er værre?

fordi …

alt det, med:

KASUS – hvordan ER det nu med de der sk…. kasseroller og nominativ, akkusativ, dativ, genitiv???

Navneordenes køn – har du styr på dem? – ved du overhovedet, at det hænger sammen med KASUS?

Kongruens – hvordan får jeg navneord og verbum til at passe sammen?

Ordstilling – hvornår skal verbet til sidst i sætningen? Er det noget med bisætninger eller?

Præpositioner – hvornår er det akkusativ, hvornår er det dativ?

Sætningsanalyse – hvordan er det nu med kryds og bolle og trekant og alt det der?

Skyd en hurtig genvej med min e-bog “Bliv sikker i mundtlig tysk”

Det får du svar på i din tantes e-bog “Bliv sikker i mundtlig tysk“, som gennemgår de 9 mest almindelige problemer DU har som dansktalende tyskelev.

Bogen er skrevet på baggrund af min undervisningspraksis og nailer lige PRÆCIS de problemer, som jeg VED, du stønner over og har svært ved at løse.

Bonuskapitel om, hvordan du klarer dig godt til eksamen!

Efter gennemgangen af de 9 mest almindelige problemer i tysk, kommer der selvfølgelig også en eksamensguide med din tantes hotteste tips og tricks til at klare dig godt og få en god karakter ved det grønne bord.

OK, fly mig den bog tante!

Hvis du er til selvstudium, ikke har så mange penge, eller bare gerne vil se lidt an, hvad jeg har at byde på, kan du købe bogen og få et overblik ved at læse et kapitel ad gangen og så løse opgaverne, der følger efter hvert kapitel. Opgaverne arbejder stoffet ind.

Sus direkte videre til min butik:

Bliv sikker i mundtlig tysk

OK, jeg vil gerne træne med dig på 1:1 online!

Hvis du gerne vil holdes i hånden og have feedback på din læringsprocess, kan du booke et forløb med mig som din personlige træner. Jeg sælger pakker af hhv. 4, 8 og 12 lektioner. Mine mest populære pakker er 4 og 8 lektioner.

Hvis du bare er lidt rusten, og eller tror på, du kan få styr på tysk, kan du måske “nøjes med” 1 eller 2 lektioner på Skype, hvor vi gennemgår nogle særlige fokuspunkter, der sætter det hele på plads for dig.

Læs mere om mine pakker og priser her:

PS: kan jeg gøre begge dele?

Ja, selvfølgelig!

Når du køber et af mine online mentoringforløb, følger bogen automatisk med og vi arbejder aktivt med den!

KH

Tante Tysk

Sætningsanalysen, din bedste ven i tysk!

Sætningsanalysen – sådan bruger du den i tysk!

Sætningsanalysen, din bedste ven i tysk? eller gaaaab – måske?

  • eller ….. ÅÅHHH, det kan jeg ikke huske….. det er såååå lang tid siden, vi havde det i skolen…. suuukkk
  • eller….. nårrrhhh ja, det er vist noget med kryds og bolle, ikk?

JO – Kryds og bolle – og lidt mere 

Jo, du har ret 🙂 Se flere detaljer og symboler på billedet fra min gennemgang af sætningsanalysen i tysk 🙂

Kort fortalt om de grundlæggende tegn i sætningsanalysen:

Sætningsanalysen er det vigtigste værktøj, du har til at lave korrekte sætninger i tysk.

Hvorfor?

Fordi den hjælper dig med at ANALYSERE dig frem til, hvordan navneordene og artiklerne bøjes rigtigt, hvordan verberne bøjes rigtigt og hvordan ordstillingen bliver korrekt!

Derfor skriver jeg øverst i dette blogindlæg: Sætningsanalysen, din bedste ven i tysk.

Her er sætningsanalysen skridt for skridt

X = grundled/subjekt – det er altid et personligt pronomen som han, hun, du, jeg, vi eller et navneord/substantiv, der står her

Grundleddet står altid i NOMINATIV

O = udsagnsled/verballed – det er altid et verbum, der står her – og – verbet bøjes efter subjektets person/køn og tal

HUSK det NU, når du er dansker! for vi bøjer ikke verberne i person/ køn og tal på dansk… 🙂

Δ = genstandsled/direkte objekt/akkusativobjekt – det er altid et personligt pronomen eller et navneord, der står her

Genstandsleddet står altid i AKKUSATIV

SmallBox.GIF = hensynsled/indirekte objekt/dativobjekt – det er altid et personligt pronomen eller et navneord, der står her

Hensynsleddet står altid i DATIV

SmallCircleCross.GIF =  omsagnsled til grundled/subjektsprædikat – det er oftest et navn/navenord/substantiv eller tillægsord/adjektiver, der står her

Dette led står altid i NOMINATIV, ligesom grundleddet

SmallCircleDelta.GIF = omsagnsled til genstandsled/objektsprædikat – det er oftest et navenord/substantiv eller tillægsord/adjektiver, der står her

Dette led står altid i AKKUSATIV, ligesom genstandsleddet

~

= præpositionsled/forholdsordsled – det er alle de små ord, der angiver retning, placering m.v. (på, under, over, imellem osv.)

Det er her, du skal bruge dine REMSER – dem du har lært, styrer akkusativ, dativ eller begge dele – og dem, der styrer genitiv

↑ = adverbialled/biled = adjektiver, der beskriver måden, vi gør tingene på – hurtigt, langsomt, skørt, velovervejet osv.

SmallHalfCircle.GIF = adverbialled/biled kan også se sådan her ud, da nogle grammatikker også brugere bølgestregen til at angive adverbialled/biled

Hvornår skal du bruge sætningsanalysen?

HVER gang du laver sætninger på tysk, kan du bruge denne opskrift og oversigt til at analysere dig frem til, hvilken kasus navneord og tillægsord skal stå i OG til at huske dig selv på, at verbet skal bøjes i ental, hvis der kun er EN person, der handler, gør noget, siger noget (står på grundleddets plads) og i flertal, hvis der er flere, der handler, gør noget, siger noget osv.

Jo mere du træner det, jo mere bliver du klar over, hvorfor “Sætningsanalyse er din bedste ven i tysk”!

HVORDAN gør du det så helt konkret?

JO, det skal jeg sige dig! 

Her er 3 måder at bruge sætningsanalysen på, der pepper din tysk-opgave gevaldigt op og får din lærer til at hæve karakteren!

1. Få styr på kasus-kasserollen for den bestemte og ubestemte artikel

Her er den bestemte artikels bøjning
lær den UDENAD

Nominativ     der – die – das – die
Akkusativ     den – die – das – die
Genitiv         des – der – des – der
Dativ            dem – der – dem – den

gør DET SAMME med DEN UBESTEMTE ARTIKELS BØJNING

2. Få styr på reglerne for navneordenes køn
    – hvilke ord er hankøn, hunkøn og intetkøn
– det er der regler for – se her under “regler for substantivernes køn”

LÆR reglerne for navneordens køn UDENAD
– tag et køn ad gangen eller 2 regler per køn ad gangen

Når du kender navneordets køn, OG du ved hvilket led, det er i sætningen,
så ved du også, hvor du skal kigge i kasserollerne for artiklernes bøjning
så ved du også, hvilke artikler/kendeord, du skal sætte foran navneordet
dvs. om det skal være: der – die – das eller ein – eine – ein
og om, det skal være i nominativ – akkusativ – genitiv eller dativ!
OG
DET trækker gevaldigt OP og kan mærkes på din karakter!

3. Brug hele tiden sætningsanalysen til at sikre, du har styr på det!

Tjek – er navneordet ed grundled i sætningen?
– så skal artiklen/kendeordet foran navneordet stå i nominativ
Tjek – er navneordet genstandsled i sætningen?
– så skal artiklen/kendeordet foran navneordet stå i akkusativ
Tjek – er navneordet hensynsled i sætningen
– så skal artiklen/kendeordet foran navneordet stå i dativ

Når.du.viser.din.lærer.at.du.kan.det.der.SHIT.med.KASUS.og.sætningsanalyse

så  – lover – jeg – dig – at – du – kan – mærke – det – på – din – karakter!!!

Og – jo, du KAN godt lære det, hvis du vil – også selvom du er den intuitive type, der helst vil slippe for remser, regler, udenadslære og struktur! Det er et spørgsmål om at træne, træne og atter træne, indtil din hjerne begynder at automatisere det

OG hvordan ved du så det tante?

– det gør jeg, fordi jeg såmænd selv er meget intuitiv, men har lært at bruge fakta og analyse som et redskab, der supplerer intuitionen godt! Det kræver lidt overvindelse og nogle dybe indåndinger indimellem, men det er altså muligt, hvis det kan være en trøst 🙂

Gevinsten – det bliver nemmere at TALE tysk!

og ja, så lover jeg dig, at du med tiden (= jo mere, du øver dig og bruger sætningsanalysen)

OGSÅ vil opleve, at det er meget nemmere at TALE tysk! Fordi – jo mere rutineret, du er i at bruge sætningsanalysen til skriftlige opgaver, jo mere automatiseret er du, når du skal TALE tysk – dvs. jo bedre vaner har du, fordi du har GENTAGET den måde, du opbygger korrekte sætninger på så mange gange, at det føles naturligt og overskueligt!

Hold ud og klø på!

Jeg håber, det kan være en hjælp! 🙂 God fornøjelse!

Sætningsanalysen – en del af  dine 1:1 lektioner online med mig!

Sætningsanalysen i tysk bliver også grundigt gennemgået og trænet når du booker mig på til onlinelektioner på Zoom, Teams eller Skype.

Så hvis du hellere vil holdes i hånden og lære om både sætningsanalysen i tysk og alt det, den hænger sammen med og skal bruges til, så book fx 8 onlinelektioner, hvor du har mig HELT FOR DIG SELV!

Helle-Sofia, Tante Tysk

Synes du stadig tysk er håbløst, og ingen kan hjælpe dig?

Hvis du tænker – jamen Tante Tysk – jeg synes altså stadig tysk er håbløst, og jeg tror ikke på, der er NOGEN, der kan hjælpe mig. Så hvordan kan DU?

Så vil jeg invitere dig til at booke en gratis uforpligtende samtale med mig på Zoom.

Det tager ½ time, og jeg viser dig, hvordan DU også kan finde ud af tysk ved hjælp af min metode. Jeg tager dig i hånden og viser dig skridt for skridt, hvordan du kommer i mål. Du får lov at prøve sammen med mig, hvordan man gør, og jeg lover dig, du for første gang i dit tyskliv, oplever, at det ikke er håbløst…

Tør du?

book en samtale her

Jeg glæder mig til vi ses!

Kh

Tante Tysk

Eksamenstip #1 – Sikker fremtræden er halvdelen af din eksamenskarakter!

Åhhh – jamen mundtlig eksamen er et “helvede”, jeg er genert og kan/tør ikke sige så meget, tænker du måske?

Fat mod! Det er der råd for! Der er tre ting, du kan gøre for at mindske nervøsitet og usikkerhed:

1. Være i god form, dvs. have styr på og træne pensum

2. Træne mundtlig tysk, engelsk, fransk med en kammerat/buddy eller en coach

3. Have styr på dine nerver og præstationsangst

Derfor er du genert eller usikker

Meget generthed eller usikkerhed kommer af at føle sig usikker på sit eksamensstof. Derfor kan du komme langt ved at øve dig i at tale fremmedsproget, du skal til eksamen i, træne mentalt (visualisere en god eksamen) og læse op på dit pensum – på den måde kan du sagtens komme til optræde sikkert, selvom du er genert – og selvom du ikke tror det, når du starter med at repetere!

Det er min erfaring som eksamens-vejleder og sproglig coach, at meget af din nervøsitet forsvinder i takt med, at du opnår en sikkerhed i grammatikken/brugen af talesproget OG øver din fremlæggelse derhjemme foran spejlet. F.eks. ved at indtale din fremlæggelse via mikrofonen på computeren eller lave generalprøve på eksamen sammen med en kammerat/buddy.

Den sidste rest af nerver kan også handle om noget indeni dig. Tror du på, du er interessant at høre på? At du har lov at tage din plads og blive hørt? Det spiller også ind, når du fremlægger..hvis det spænder ben for dig, vil jeg anbefale dig at tale med et familiemedlem, en god ven eller få noget coaching på det. Det er f.eks. en del af mine eksamens coachinger.

Nervøsitet kommer fra hjernen

Det meste af din nervøsitet stammer fra, at din hjerne associerer eksamenssituationen med noget “ukendt og utrygt” – dvs. at din hjerne sender impulser til dit nervesystem om, at du er ” i fare”. Så begynder hjertet at hamre, håndfladerne og blive svedige og koncentrationen at svigte.

Derfor skal du gøre eksamen til noget trygt ved at træne

Omvendt, når du øver dig. Så vil din hjerne danne spor i takt med at du repeterer og øver dig i at fremlægge, så situationen “eksamen” efterhånden føles tryg og sikker. Det er pludselig noget din hjerne genkender. Der er ikke længere “fare på færde”. Du vil højest opleve den gode nervøsitet, som er en fornemmelse af “at være sat op til at præstere”/”have sommerfugle i maven”.

Det tæller at tage styringen og drive samtalen

Mundtlig eksamen handler om at vise, hvad du kan og i vores vestligt dominerede kultur bliver en sikker fremtræden associeret med selvstændigt initiativ, at tage styringen og drive fremlæggelsen. Når du kombinerer dette med faglig sikkerhed, har du opskriften på en god karakter.

Med faglig sikkerhed mener, jeg at du viser, du er hjemme i dit stof og kan svare på spørgsmål fra lærer og censor, at du behersker sproget på et fornuftig niveau og f.eks. kan føre en samtale uden at gå i stå. Dvs. argumentere for og imod dine synspunkter – hvis det f.eks. er mundtlig engelsk, tysk eller fransk, det gælder. Du behøver ikke speedsnakke eller være fuldstændig perfekt rent grammatisk for at klare dig godt. Det er helt ok at lave nogle små pauser, mens du tænker dig om – bare du signalerer, at du tænker via din mimik og gestik eller ved f.eks. at sige “moment mal”, “just a minute” eller lign. Ligesom du gør på dit eget sprog. Det er også vigtigere, at du kan gøre dig overordnet forståelig og at helheden i dit budskab kommer frem, end at du er grammatiske perfekt.

Vis engagement, smil og vær venlig 

Desuden gør det altid et godt indtryk (og løfter dermed din karakter), at  lærer og censor kan “mærke” din gejst og dit engagement i emnet. Hvis du også viser overskud ved at smile, være venlig og imødekommende, er der ikke et øje tørt!

Held og lykke med eksamen! Det er meget langt hen ad vejen et game. Play it and win!

Har du alligevel brug for støtte, samtale træning eller flere fif?

Har du brug for hjælp til at tro mere på dig selv, få trænet fremlæggelsen af din disposition i 9. eller 10. klasses, få et par grammatiske øjne på din 24 timers forberedelse i gymnasiet eller savner du blot en professionel at tale tysk, engelsk eller fransk med på falderebet, er du selvfølgelig altid velkommen til at booke mig til en eller flere skype-sessioner.

Se mere her: https://tantetysk.dk/eksamenspriser

Tips til online eksamensoversættelser, ordopslag m.v.

Har du brug for at kunne slå ord op hurtigt, pålideligt og gratis, kan jeg anbefale dig at læse dette blogindlæg. Det er et indlæg, jeg har skrevet på min anden blog “kom klart igennem” for et års tid siden, men indholdet er meget aktuelt p.t. 🙂

I blogindlægget får du et overblik over forskellige online ordbøger, inklusive mobilvenlige af slagsen. Desuden får du tips om velfungerende maskinoversættelses-tjenester og gode råd til fornuftig brug af sådan nogle. Husk de er KUN maskiner og du skal altid bruge din sunde fornuft og sprogsans samtidig!

Håber, det kan være til hjælp i eksamenstiden og måske også i løbet af sommerferien!

https://komklartigennem.wordpress.com/2012/06/17/tip-til-eksamens-og-ferie-oversaettelser-ordopslag-mv-palideligt-hurtigt-og-gratis/

Du er altid velkommen til at skrive og foreslå beslægtede emner til kommende blogindlæg!