Om Tante

Hvorfor hedder jeg Tante Tysk?

Ideen til navnet opstod da en af mine elevers far en dag – lidt for sjov – sagde – så der kommer hende, Tante Tysk, op på dupperne!

Jeg har startet Tante Tysk, fordi jeg – efter et at have undervist i folkeskolen et stykke tid – ved et tilfælde opdagede, hvor effektiv ekstra hjælp var i tysk. Det blev meget tydeligt for mig, at mange af mine elever fik mere styr på tysk og klarede sig enten pænt eller strålende i skriftlige opgaver eller til mundtlig eksamen.

Når jeg med udgangspunkt i deres personlige læringsstil, både underviste anderledes – f.eks. ved at inddrage kroppen, kreativiteten og naturen – OG gjorde tysk HELT helt konkret og skræddersyet, så undervisningen passede til mine elevers forståelse af tysk, kunne de meget lettere huske og mestre strukturen i tysk.

Eksempel – onsdagsbold i 7. klasse

F.eks. havde jeg en 7. klasse, hvor jeg en gang om ugen (onsdag) tog dem med over i gymnastiksalen og spillede bold, mens de øvede verber, præpositionsremser o.lign. Her trænede de i par eller små grupper og øvede sig på det, det havde sværest ved. Hver gang vi mødtes til tysk i starten af en ny uge, spurgte de mig “Helle-Sofia hvornår skal vi over at spille bold?”

Det var en stor glæde at se hver eneste gang, hvor lidt, der egentlig skulle til, før de blomstrede op og begyndte BÅDE at tro på sig selv OG få en større kunnen i tysk.

Jeg trænede også flere af dem på mindre hold eller 1:1 og det var bl.a. der jeg begyndte at være Tante.

Min erfaring fra skoler og erhvervsliv

Jeg er uddannet tysklærer fra Frederiksberg Seminarium og har undervist i tysk og engelsk i udskolingen på forskellige folkeskoler, før jeg startede Tante Tysk. Her har jeg også oplevet, hvor vigtigt, det var for elevernes forhold til tysk, at jeg tog hensyn til deres læringsstil i undervisningen. Dvs. at jeg både sørgede for, der var noget at se, høre, røre og gøre. F.eks. brugte jeg musik, boldspil, små kortspil, udflugter i naturen og meget andet i undervisningen.

Før det har jeg oparbejdet 25 års erfaring fra det private erhvervsliv med at bruge tysk til at åbne døre indenfor salg og marketing.

Jeg har f.eks. arbejdet som tysk tolk og støttet danske virksomheder i at komme ind på tysktalende markeder. Her har jeg også set, hvor lidt, der skal til for at komme igennem til og skabe tillid hos tysktalende kunder. Tyskerne er ikke ligeså seje til fremmedsprog som danskere og de bliver vildt glade, så snart de oplever, at vi kan tale deres sprog! Derfor har det altid været en positiv oplevelse for mig at kunne tale tysk og kunne begå mig i tysktalende kulturer.

Mit eget forhold til at gå til eksamen og have tysk

Jeg er og har altid været sprognørd og haft let ved sprog. Desuden har jeg været så heldig at have nogle fantastisk søde, dygtige og inspirerende tysklærere både i folkeskolen og på mine videregående uddannelser.

Jeg har også altid været eksamensmenneske og haft super nemt ved at gå til mundtlig eksamen.

Dvs. – jeg ved, hvordan man forbereder sig godt og får styr på sine mundtlige eksaminer. Den erfaring trækker du på,  når jeg f.eks. hjælper dig med eksamensforberedelse

Se video om min måde at undervise på

Vil du gerne se, hvilken “fisk” hun er hende der “Tante Tysk”

–  så kan du i videoen nedenfor eller her eller nedenfor møde mig og høre:

1. Hvordan jeg underviser, og hvilke tyskhold, jeg har haft på FOF før i tiden

2. Hvordan jeg indtil 2071 underviste mine FOF-hold – p.t. har jeg ingen hold på FOF

3. Hvordan du kan booke mig som Tante til privat lektioner over Skype

Skriv en kommentar