Handelsbetingelser

Betaling

Du kan betale med mobilepay, kreditkort og bankoverførsel, når du køber ind i min webshop. Se mere under overskriften “Kreditkort“.

Tante Tysk opererer med forudbetaling af online-lektioner og andre undervisningsforløb – digitale såvel som i den fysiske verden – enten via aftalt bankoverførsel eller via aftalt onlinebetaling i webshoppen med kreditkort eller mobilepay.

Du kan altså normalt ikke købe onlinelektioner eller andre undervisningsforløb direkte online. Det skyldes, at jeg skal vurdere dit behov først. Hvis vi har aftalt, at du betaler online, fordi det er nemmere og hurtigere for dig, gør du bare det. Det kan også indimellem være en mulighed at købe onlinelektioner direkte via webshoppen, når jeg har tilbud/kampagne. Så vil det fremgå af mit tilbud, at du kan gøre det.

Bankoverførsel fungerer ved, at du sender mig en e-mail på: hs @ tantetysk.dk og så får du en returmail med mit kontonummer, du overfører det relevante beløb og giver mig besked om, at du har overført beløbet. Først når betalingen er gennemført, leveres online-lektioner og anden undervisning/ digitale produkter (som fx e-bøger).

Hvis du fx i april 2018 har afgivet en ordre på en e-bog i weekenden eller efter kl. 18 på en hverdag, og du har betalt, leveres din e-bog som standard den førstkommende bankdag, når jeg kan se din overførsel er gået ind. Hvis du har afgivet en ordre og ikke betalt, afventer jeg registrering af din betaling i min netbank og frigiver din ordre, når jeg kan se, du har betalt. Hvis det skal gå hurtigere, må du gerne sende en mail med dokumentation for din overførsel. Hvis du fx betaler for e-bøger via webshoppen, leveres produktet digitalt kort tid efter, din betaling er registreret hos Tante Tysk webshop.

Kreditkort. Du kan betale med Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Maestro. Se også nedenstående kortikoner i footeren, nederst på siden under disse handelsbetingelser.

visadankort Visa Visa Electron mastercard maestro

Levering

Tante Tysk leverer endnu ikke fysiske produkter – som fx fysiske bøger eller andre undervisningsmaterialer, men når og hvis det sker, prøver jeg selvfølgelig at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 så vidt muligt bliver sendt samme dag eller så hurtigt som muligt. Ligeledes vil fysiske ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter eller hurtigst muligt, når den tid kommer.

Levering af digitale produkter (fx e-bøger) sker hurtigst muligt via e-mail straks efter, at din ordre er registreret via denne webshop og din betaling er registreret hos Tante Tysk. Hurtigst muligt vil bl.a. sige med forbehold for, at serveren kan gå ned, at internettet rammes af uforudsete nedbrud o.lign. altså omstændigheder udenfor tante tysk´s kontrol. Skriver du til mig på e-mail, kan der være langsommere ekspedition under rejser, i weekender eller ferieperioder. I ferieperioder vil du få et orienterende feriesvar.

Levering af online-lektioner og anden undervisning – sker efter modtaget betaling og via personlig aftale mellem dig som kunde og Tante Tysk.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Der er IKKE moms på 1:1 online-lektioner eller andre private undervisningsforløb!

Nyhedsbrev:                                                                                                                                                  

Ved køb af ydelser og produkter hos Tante Tysk giver du samtidig samtykke til at modtage modtage tips og tricks om tysk, engelsk, dansk og emner relaterede til disse 3 fag via mit nyhedsbrev, som du efter første gang til hver en tid kan afmelde.  

Tante Tysk har sat sig ind i persondataforordningen og passer godt på dine data. Jeg bruger Mailchimp til at udsende nyhedsbreve, bl.a. fordi de tager databeskyttelse meget seriøst og har gjort et kæmpe arbejde for at sikre, at du og dine data bliver behandlet sikkert og respektfuldt.

Beskyttelse af personlige oplysninger    

Tante tysk beskytter til enhver tid dine personlige oplysninger. Din E-mail adresse bliver kun brugt til mit nyhedsbrev og kundedialog i øvrigt og bliver ikke delt med andre virksomheder.   

Læs mere om min privatlivspolitik under fanebladet “privatlivspolitik”.               

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Tante Tysk Webshop har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links.

Disse websites er uden for Tante Tysk Webshop’s kontrol. Tante Tysk kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Tante Tysk Webshop.

Sælger (Tante Tysk) er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Tante Tysk Webshop’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret:
Meddeler kunden Tante Tysk Webshop, at Kunden har fortrudt sit køb af fysiske produkter inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Tante Tysk Webshop det modtagne beløb. Bemærk at der ved køb af digitale produkter ikke ydes retur- eller  fortrydelsesret. Køb af digitale produkter refunderes og ombyttes ikke. 

For køb af undervisningsforløb, der IKKE er gået igang online eller live, er der 14 dages fortrydelsesret. Efter betaling er gennemført (gælder alle betalingsformer) og undervisning er påbegyndt eller efter de 14 dage er alle køb bindende. Ved køb af  1:1 lektioner og undervisningsforløb er købet desuden bindende, når tilbuddet er accepteret mundtligt eller per email, telefon/sms.

For alle køb (inkl. forældrekøb til skoleelever og direkte køb af skole-elever selv ) gælder at accepterede/påbegyndte og igangværende Zoom, Teams- og Skype- & live-forløb fungerer som klippekort, hvor ubrugte klip ikke refunderes.

Undervisningsklippekort/forløb gælder et år og ubrugte klip (som ikke er aflysninger/ombookninger senere end 24 timer før lektionen) kan i op til et år efter køb efter aftale videresælges til relevante brugere i dit netværk, fx søskende, når det gælder online-lektioner i tysk.

Private forløb med Skype lektioner aftales per sms eller per email mellem dig og Tante Tysk og er bindende for perioden. For privatkøb (forældrekøb til skole-elever og direkte køb af skole-elever selv) gælder, at det er dit og dine forældres ansvar at holde øje med, at du modtager min email og overholder vores aftaler.

Hvis du ikke dukker op til de aftalte lektioner, og du ikke har aflyst senest 24 timer før, mister du dine lektioner. Undervisningsforløb skal aflyses eller ombookes senest kl. 11:59 dagen før, undervisningen normalt forløber, hvis lektionerne skal ombookes. Aflyses lektionerne senere end kl. 12 dagen før, mistes lektionerne.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, hvis du skulle have særlige spørgsmål eller der skulle være andre særlige omstændigheder ifm købet.

Reklamationsret
Tante Tysk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved digitale produkters normale anvendelse. Ved digitale produkter forståes: e-bøger, videokurser, audiokurser, webinarkurser o.lign. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Når det gælder digitale produkter og reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal dette meddeles TANTE TYSK  indenfor 14 dage efter levering af ydelse/produkt. Ellers mister du som køber din ret til at påberåbe dig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise/dokumentere, hvori manglen består.

Produktet kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer af digitale produkter bedes henvendelse rettet til:

TANTE TYSK

e-mail: hs @ tantetysk.dk

Refusion
I tilfælde af aftalte rabatter/dekorter, returnerede digitale produkter eller forudbetalte digitale produkter som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og TANTE TYSK har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform. Refusion sker kun ifølge særlig aftale med Tante Tysk via email.

Forbehold for ændringer:
Tante Tysk Webshop forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Med venlig hilsen

Tante Tysk Webshop

Adresse og telefonnummer: Tante Tysk, Mølleåparken 9, 3. mf., 2800 Lyngby, mobil: 2072 0475