Handelsbetingelser

Betaling

Du kan betale med kreditkort hos din tante, når du køber e-bøger i shoppen. Se mere under overskriften “Kreditkort“.

Du kan betale via bankoverførsel, når du køber 1:1 Skype forløb hos din tante. Tante Tysk opererer med forudbetaling af Skype-lektioner, enten via aftalt bankoverførsel eller via aftalt  onlinebetaling med kreditkort. Du kan altså ikke købe Skypelektioner direkte online. Det skyldes, at din tante skal vurdere dit behov først.

Bankoverførsel fungerer ved, at du sender mig en e-mail på: hs @ tantetysk.dk og så får du en returmail med mit kontonummer, du overfører det relevante beløb og giver mig besked om, at du har overført beløbet. Først når betalingen er gennemført, leveres Skype-lektioner og andre ydelser/produkter (som fx e-bøger). Hvis du i maj 2016 har afgivet en ordre på en e-bog i weekenden eller efter kl. 18 på en hverdag, og du har betalt, leveres din e-bog som standard den førstkommende bankdag, når jeg kan se din overførsel er gået ind. Hvis du har afgivet en ordre og ikke betalt, afventer jeg registrering af din betaling i min netbank og frigiver din ordre, når jeg kan se, du har betalt. Hvis det skal gå hurtigere, må du gerne sende en mail med dokumentation for din overførsel..

 

Kreditkort. Du kan betale med Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Maestro. Se også nedenstående kortikoner i footeren, nederst på siden under disse handelsbetingelser.

visadankort Visa Visa Electron mastercard maestro

 

Der er et lille transaktionsgebyr (ca 1,45 %) på betaling med kreditkort. (Hvis du fx køber et produkt til 99,00 kr., betaler du 1,44 kr. oveni prisen, inklusive moms, så det samlede beløb for varen er 100,44 kr.)

Se mere i prislisten her: 

 

Levering

Tante Tysk leverer endnu ikke fysiske produkter, men når og hvis det sker, prøver din tante selvfølgelig at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 så vidt muligt bliver sendt samme dag eller så hurtigt som muligt. Ligeledes vil fysiske ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter eller hurtigst muligt, når den tid kommer.

Levering af digitale produkter (fx e-bøger og onlinekurser) sker hurtigst muligt via e-mail straks efter, at din ordre er registreret via denne webshop og din betaling er registreret hos Tante Tysk. Hurtigst muligt vil bl.a. sige med forbehold for, at serveren kan gå ned, at internettet rammes af uforudsete nedbrud o.lign. altså omstændigheder udenfor tante tysk´s kontrol. Skriver du til mig på e-mail, kan der være langsommere ekspedition under rejser, i weekender eller ferieperioder. I ferieperioder vil du få et orienterende feriesvar.

Levering af Skype-lektioner sker efter modtaget betaling og via personlig aftale mellem dig som kunde og Tante Tysk.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Der er et lille transaktionsgebyr på betaling med kreditkort. (Hvis du fx køber et produkt til 99,00 kr., betaler du 1,44 kr. oveni prisen, inklusive moms, så det samlede beløb for varen er 100,44 kr.)

Der er IKKE moms på Skype-lektioner!

Digitale produkter: 
Bemærk at der ved køb af digitale produkter ikke ydes retur- eller  fortrydelsesret. Køb af digitale produkter refunderes og ombyttes ikke. 

Alle rettigheder til digitale produkter tilhører Tante Tysk/Helle-Sofia Fabricius. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til eget brug. Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet.

Der er moms på digitale produkter

Nyhedsbrev:                                                                                                                                                  

Ved køb af ydelser og produkter hos Tante Tysk giver du samtidig tilladelse til at modtage din tantes nyhedsbrev, som du efter første gang til hver en tid kan afmelde.  

Beskyttelse af personlige oplysninger    

Tante tysk beskytter til enhver tid dine personlige oplysninger. Din E-mail adresse bliver kun brugt til mit nyhedsbrev og ikke delt med andre virksomheder.                       

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Tante Tysk Webshop har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links.

Disse websites er uden for Tante Tysk Webshop’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Tante Tysk Webshop.

Sælger (Tante Tysk) er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Tante Tysk Webshop’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret:
Meddeler kunden Tante Tysk Webshop, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Tante Tysk Webshop det modtagne beløb. Hvis du vælger at fortryde et køb, og varen er et digitalt produkt, skal du blot returnere varen per e-mail i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

For køb af Skype-lektioner er der ligeledes 14 dages fortrydelsesret. Efter de 14 dage er alle køb bindende. Dvs. at påbegyndte og igangværende Skype-forløb fungerer som klippekort, hvor ubrugte klip ikke refunderes. De kan dog efter aftale videresælges til relevante brugere i dit netværk, fx søskende.

Forløb med Skype lektioner aftales per email mellem dig og din tante og er bindende for perioden. Det er dit og dine forældres ansvar at holde øje med, at du modtager min email og overholder vores aftaler. Hvis du ikke dukker op til de aftalte lektioner, og du ikke har aflyst senest 24 timer før, mister du dine lektioner.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, hvis du skulle have særlige spørgsmål eller der skulle være andre særlige omstændigheder ifm købet.

Reklamationsret
Tante Tysk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved digitale produkters normale anvendelse. Ved digitale produkter forståes: e-bøger, videokurser, audiokurser, webinarkurser o.lign. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Når det gælder digitale produkter og reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal dette meddeles TANTE TYSK  indenfor 14 dage efter levering af ydelse/produkt. Ellers mister du som køber din ret til at påberåbe dig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise/dokumentere, hvori manglen består.

Produktet kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer af digitale produkter bedes henvendelse rettet til:

TANTE TYSK

e-mail: hs @ tantetysk.dk

Refusion
I tilfælde af aftalte rabatter/dekorter, returnerede digitale produkter eller forudbetalte digitale produkter som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og TANTE TYSK har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Forbehold for ændringer:
Tante Tysk Webshop forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

 

Med venlig hilsen

Tante Tysk Webshop

CVR-nummer: 56519254

Adresse og telefonnummer: Tante Tysk, Mølleåparken 9, 2. mf., 2800 Lyngby, mobil: 2072 0475

Kontakt Tante Tysk

Tante Tysk
Mølleåparken 9, 3. mf.
2800 Lyngby
CVR-nummer: 56519254

Betalingsmetoder

visadankort Visa Visa Electron mastercard maestro

Du kan betale med Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Maestro.