Sådan får du 10 i tysk på kun 8 uger – JA også selvom du får 02 lige nu!

Sådan får du 10 i tysk på kun 8 uger – JA også selvom du får 02 lige nu!

Vil DU også gerne have 10 i tysk?

istedet for 02

eller måske 4?

 

Så gør som Victoria, min Skype-elev, der har rykket fra at få 02 i tysk i starten af 9. klasse til nu at få 10 i begge sine tyskprøver – i lytteforståelse og grammatik!

Du kan læse Victorias historie her i mit Facebook opslag

25 % rabat lige NU på Skypelektioner og ret min opgave klippekort

Vidste du at du også lige nu kan få 25 % rabat på mine Skype-klippekort eller Email-klippekort?

Dvs. du kan købe 4 lektioner på Skype for 1.500 kr. istedet for 2.000 kr. som det normalt koster

Dvs. du kan købe 8 lektioner på Skype for 2.700 kr. istedet for 3.600 kr. som det normalt koster

osv.

Se de øvrige priser på klippekortet nedenfor og træk 25 % fra…

 

Skal DU også have 10 i tysk?

Hvis du går og tænker – jeg skal dæleme da også have 10 – ligesom Victoria

så slå til

Senest på fredag den 24. november kl. 23.59

Den 25. november slukker jeg nemlig for rabatknappen og så gælder mine normale priser, som du kan se HER

Skype klippekort tante tysk 8 gange, 4 gange

Såd! an får du 10 i tysk på kun 8 uger – ja også selvom du får 02 lige nu…

ret min stil tysk, engelsk, dansk

Tante – kan du læse min præsentation op? JA!

Jeg indtaler ofte præsentationer for mine Skype-elever. Du kan opleve en demo her i videoen lige under dette opslag og høre mere om, hvad jeg ellers gør 🙂

[youtube id=”XJKgaQRxCV8″ align=”left” mode=”normal” autoplay=”yes” grow=”yes”]

Tante – kan du rette min præsentation?

Eller læse den højt for mig, så jeg kan høre den flere gange, inden jeg skal til eksamen?

JA da – og – afhængigt af, hvad du ellers har brug for, aftaler vi en pris.

Læs mere om mine pakker og priser her

 

Rigtig meget held og lykke derude til eksamen!! <3

Sådan får du styr på tysk! Mød din tante!

Er du også ved at dø over tysk?

Synes du, det hele er een stor tåge? selvom du virkelig har prøvet at bakse med grammatikken!!

Får du at vide af din lærer, at du har en god sprogforståelse, men mangler ordforråd eller skal give den en skalle i skriftlige opgaver og mundtlig tysk?

Så er du ikke alene!

Mød din tante og hør, hvordan du kan få hjælp!

https://www.youtube.com/watch?v=0YpRxWF6qeM

Censor og lærer var strenge med karakteren!

Du bestod/du fik 4!

Kender du det? Du har gjort dig rigtig meget umage med din forberedelse og lavet en god præsentation, som du ovenikøbt har øvet flere gange og synes, du havde godt styr på. Du har også øvet dig i at TALE tysk med en god ven eller en tante som mig. Du får positiv feedback fra din ven eller din tante om, at du klarer det fint og går til eksamen ved godt mod……

Du tænker, jeg kan ihvertfald bestå eller få mellem 4 og 7!

Efter votering af din indsats (og her taler jeg ikke om, at du blev væltet af uventet panik)

får du denne besked af lærer og censor:

“Du bestod!

eller

Det blev et 4-tal!

Men for at få en højere karakter skulle du have været bedre til at  føre en dialog på tysk!”

Samtidig kan du notere, at den højeste karakter, der er blevet givet til hele eksamen i mundtlig tysk den dag er 7!

Dvs. at selv de allerdygtigste af dine kammerater har fået en langt lavere karakter, end både de selv og du havde forventet!

Hvad sker der?

….. tænker både du og dine kammerater!

Det skal jeg – som din tante, der hjælper mange panikramte tyskelever op til eksamen – fortælle dig!

Paradokset ved mundtlig tysk eksamen

Uanset om du går i 9. klasse eller gymnasiet, så foregår det meste af den daglige undervisning på det teoretiske plan (yes – også selv om der står i undervisningsministeriets retningslinier, – også kaldet “Fælles Mål” – at du skal træne i at TALE tysk i timerne og kunne mestre det talte sprog i praksis).

Her er et uddrag fra Slutmål i “Fælles Mål for 9. klasse”:

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

  • udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
  • udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner
  • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
  • anvende relevante lytte- og læsestrategier
  • anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse
  • anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes.”

Læs mere her:

sprog og sprogbrug i tysk – slutmål for 9. klasse

Din tysklærer forsøger virkelig!

Jeg vil skynde mig at tilføje, at jeg VED, der OGSÅ findes rigtigt mange tysklærer (typisk dem, der uddannet fra starten af nullerne og opefter), der både SELV TALER TYSk i timerne og virkelig gør en indsats for, at deres elever TALER tysk i timerne (måske specielt i folkeskolen).

MEN sammenlignet med de krav, der stilles til den mundtlige eksamen, er det alligevel SLET IKKE tysktimer/tid nok i forhold til at øve – og fremfor alt komme til at mestre – TYSK TALESPROG I PRAKSIS. Og det er ikke nødvendigvis lærernes skyld, at danske tyskelever har 3 timers tysk om ugen! Det handler om uddannelsespolitik!

At mestre talt tysk kræver nemlig – ligesom at tale engelsk, mestre dit modersmål, køre bil eller cykel – øvelse, øvelse og atter øvelse! Det er den eneste måde, vi mennesker kan efterligne softwareprogrammer til computeren eller mobilen på. Dvs. hvis vi vil downloade et program, der virker, så skal vi GENTAGE og GENTAGE rigtigt mange gange, før softwaren kører som smurt i olie!

Gymnasieparadokset

Hensigtserklæringen

Vejledningen for fx “tysk fortsættersprog B”, paragraf 2.1.1.3 på STX lyder sådan her:

“Man kan i forhold til den mundtlige talefærdighed overordnet skelne mellem to typer af færdigheder: ‘

den monologiske (referat, redegørelse, mv.),

og

den dialogiske (samtale med en eller flere samtalepartnere).

Den dialogiske talefærdighed kræver i langt højere grad end den monologiske, at eleverne er i stand til at lytte til og forstå samtalepartnerens fremstilling, samt at de kan reagere spontant og adækvat på denne fremstilling, tage del i diskussioner og argumentere for deres synspunkter. Disse færdigheder er helt centrale såvel i kommunikation med tysktalende som ved den mundtlige eksamen, og det er vigtigt, at eleverne gennem hele forløbet arbejder med de to genrer af talefærdighed.”

Dvs. det slås tydeligt fast, at den dialogiske færdighed er central – både i undervisningen og til mundtlig eksamen!

Læs mere her:

dialogiske færdigheder i undervisningen

 

De faktiske realiteter

Desværre melder de historier, jeg OFTEST høre fra mine tante-elever om en helt anden virkelighed! (Dette skal dog læses med forbehold for positive undtagelser, jeg af gode grunde ikke kender til, da jeg hovedsageligt træner panikramte tyskelever),

Denne virkelighed er, at tysk-undervisningen i gymnasiet DET ALLERMESTE af tiden foregår på det teoretiske – læs grammatiske – plan.

Dvs. din lærer taler måske ikke engang SELV tysk, der leveres lærerstyret gennemgang af stoffet, der lægges for det meste vægt på, at du som elev behersker grammatikken, afleverer skriftlige opgaver, træner verber, kongruens og ordstilling – PÅ PAPIRET/COMPUTEREN – MEN det følges ikke op med træning af tysk talesprog i praksis!!!

og

Så skal du pludselig kunne føre en dialog på tysk til eksamen i mundtlig tysk!!!

QUE …. pasa ….. ?????

Ja, que ?????? 🙂

 

Den blinde vinkel i tysk

Set igennem mine tantebriller er det som om, de fleste tysklærer i folkeskolen og gymnasiet TROR de leverer varen, når de hovedsageligt leverer en smule taletræning og rigtig meget grammatikundervisning i tysk.

det er er der jo ikke noget at sige til…..for den metode virker på ca. 1/4 af eleverne. Det er 25 % – Nemlig de ca. 4-5 elever ud af ca. 25-30, der er så sprogmindede, at de lynhurtigt forstår principperne og strukturerne i tysk og derfor ved egen hjælp kan overføre det på deres tale og dialogfærdigheder.

Når DET er sagt, er  det som om man fra både lærer og lovgivningsside ENTEN mere eller mindre frivilligt stiller sig tilfreds med denne ret så lille dækningsprocent ELLER lider af en hidtil uerkendt hjemmeblindhed ifht. hvad det reelt kræver at kunne TALE tysk i praksis – for ca. 3/4 del af elevernes vedkommende, altså 75 %.

Og læg mærke til, jeg siger I PRAKSIS og ikke i teorien 🙂 For det er fint, at du lærer at beherske grammatikken ved at arbejde med den via skriftlige opgaver. Her har du nemlig tid til at TÆNKE DIG OM, inden du laver sætninger,tid til at slå navneordenes køn op og få det i den rigtige kasus, tjekke verbernes bøjning og sikre dig, at du får sat verbet tilsidst i bisætningerne/ledsætningerne.

Det lægger med andre ord en god bund og er med til at bygge det fundament, den struktur, du skal trække på, når du TALER tysk. Det fundament, som er HELE baggrunden for at automatisere sproglige udtryk og vendinger så meget, at du også kan bruge dem i PRAKSIS, når du TALER tysk!

MEN

Hvis du så aldrig rigtigt TALER tysk i timerne i skolen eller HØRER DIN LÆRER TALE TYSK (enten fordi din lærer taler PÅ DANSK det meste af tiden for at gennemgå stoffet – eller fordi I er så mange elever i klassen, at du MAX når at sige EEN sætning på tysk per time), hvordan skal du så kunne automatisere dine færdigheder ved at bruge din viden i praksis.

Så bliver det, du kan på papiret til ren teori, der ALDRIG reelt omsættes i praksis.

Det svarer i princippet til, at du har læst masser af bøger om, hvordan du kører bil, men aldrig sætter dig bag rattet og rent faktisk træder på pedalerne, skifter gear og holder øje med trafikken samtidig!!

Prøv at forestille dig det – du har lært al teorien om trafikregler, vigepligt m.v. men så stopper det der.

og pludselig en dag, skal du KØRE en bil!!

Tror du, du måske ville gå bare lidt i panik i det øjeblik????

Jeg er helt sikker på det!!!

 

Eksamen – hop bare ud fra ti-meter vippen!

At du skal kunne tale tysk til eksamen på de vilkår, der hersker i folkeskolen og gymnasiet idag, svarer (for ca. 3/4 af elevernes vedkommende) til at blive kastet ud fra ti-metervippen og desperat prøve at undgå en maveplasker….

Og her taler jeg ikke om de af dine kammerater, der ALDRIG har åbnet en grammatikbog eller konsekvent har lukket både øjne og ører i tysktimerne til fordel for surfing på facebook eller produktion af papirsflyverere!

Her taler jeg om dig, som virkelig prøver at fatte tysk, laver dit hjemmearbejde, beder om hjælp fra familie og venner, men alligevel aldrig rigtigt bliver gode venner med tysk eller kommer så langt, at du føler dig tryg ved at TALE tysk!

 

Eksamen i mundtlig tysk i en ideel verden

Jeg mener, man helt klart fra både ministeriets side og i lærerkredse med fordel kan begynde at kigge på tyskundervisningen på samme måde som man anskuer kravene til at tage kørekort…

Dvs. der skal langt flere timer til i tysk, der afsættes til tysk talesprog i praksis! Og de skal enten tages af de timer, du allerede får eller der skal bevilges flere tysktimer i både folkeskolen og gymnasiet…..

 

Kunsten at trække på dine automatiseringer

at TALE tysk kræver langt langt mere af dig end skriftlige øvelser. Det kræver nemlig, at du har dine automatiseringer så meget på plads – at du kan IMPROVISERE over et tema og indgå i en dialog helt naturligt….

For at komme derhen, er du nødt til OGSÅ at have tysktimer, hvor det er “ud i trafikken og kør” praksis – skift gear, mens du holder øje med fodgængere og cyklister, barnevogne og skate boards….svarende til….. din lærer og/eller dine kammerater stiller spørgsmål, du skal svare på SPONTANT uden at slå op i ordbøger, grammatiklister og lign. mens de LYTTER aktivt! Øvelser, hvor du både træner din lytteforståelse OG trækker på alt den sprogproduktion, du har øvet via dine skriftlige opgaver. OG selvfølgelig får du også feedback på, om det, du siger, giver mening eller ej….. om der er noget du skal rette op på, om du har dårlige vaner, bruger engelske eller danske ord istedet for tysk m.v.

Det er SÅDAN, det fungerer at tale et fremmedsprog i praksis. Øve, øve, øve indtil du SELV kan høre, hov, DER lavede jeg en svipser (fx det hedder eine Lehrerin istf. ein lehrerin) – OG korrigerer dig selv, MENS DU TALER….. SÅ er du der!!! Så begynder du at kunne køre bilen……..

 

Perspektiv på din skuffelse

Så – hvis du har oplevet en lidt for streng lærer eller censor til eksamen – så husk at sætte deres “dom” over dine tyskkundskaber i perspektiv ved at skrive dig bag øret, at den træning, du får i tysktimerne ikke helt står mål med de krav, der stilles til eksamen…..

Det er altså med andre ord ikke nødvendigvis dig, der HAR gjort en seriøs indsats, der er noget i vejen med!!

Der er noget galt i dybbøl mølle….. 🙂 der mangler kongruens mellem den daglige undervisning og eksamenskravene……og hverken din lærer eller censor har nogensinde tænkt over dette paradoks.

De er optaget af de faglige krav og helt opslugt af den del af deres arbejde…….de er sandsynligvis helt overbeviste om, at jo strengere krav, de stiller, jo mere leverer du varen…….

 

KH din tante

 

God til selvstudium – køb din tantes e-bog!

PS: Er du god til selvstudium, kan du købe din tantes bog her i webshoppen:”Bliv sikker i mundtlig tysk i 9 enkle trin”

Køb din tantes e-bog her

Ellers er du selvfølgelig velkommen til at købe en af mine træningspakker:

book din tante her

 

Styr på eksamens-nervøsitet med EFT

PPS: Kæmper du med nervøsitet, kan du bruge denne enkle de-stress metode til at få nerverne i ro:

Teknikken kaldes EFT (emotional freedom technique) eller tapping.

Jessica er super sød og dygtig til at gennemgå punkterne på letforståeligt (amerikansk) engelsk

Du kan bruge tapping til både eksamensstress og generelt stress og uro.

Når du har set videoen kan du erstatte med sætninger, der passer til din situation.

Istedet for at sige: …. “I love and accept myself” kan du fx sige: “selvom…. skal det nok gå godt”….